TDB

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) olarak yurt içi ve yurt dışı bağlantılı bilimsel düzeyi yüksek kongre ve toplantılar düzenlemekteyiz. Bunlardan birisi de hepatoloji okullarımız. Bildiğiniz gibi en son 8. hepatoloji okulu pandemi başlamadan hemen önce yüz yüze yapılmıştı. Bu yıl 9. Hepatoloji Okulunu 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında, ülkemizin en güzel köşelerinden, İzmir Çeşme’de Radison Blue Otel’de, yüz yüze yapmayı planlamaktayız.

9. Hepatoloji Okulumuz ‘’Akut Karaciğer yetmezliği ve Karaciğer transplantasyonu’’ konularını ele alacaktır. Burada akut karaciğer yetmezliği ve özellikle karaciğer transplantasyonu konularının detaylı bir şekilde anlatılıp tartışılması planlanmaktadır. Hepatoloji okullarımızın hedef kitlesi özellikle uzman hekimlerimiz ve gastroenteroloji uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımız olacaktır. Ama sonuçta bu bir okul ve tüm meslektaşlarımızın öğreneceği yenilikler olacaktır.

Konuların düzenleme kurulumuz tarafından titizlikle seçilmesi ve konusunda uzman hocalarımız tarafından sunulması planlanmaktadır. Ayrıca genç arkadaşlarımızın olgu sunumları ile aktif olarak toplantımıza katılması planlanmaktadır.

9. Hepatoloji okulunda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Okul Müdürü
Prof. Dr. Mesut Akarsu

TKAD Başkanı
Prof. Dr. Fulya Günşar

Önemli
Tarihler